Preskočiť na obsah

Členské obce

Od železničnej stanice Trenčianske Bohuslavice, ležiacej medzi Novým Mestom a Trenčínom, smerom na severozápad, k hlavnému hrebeňu Bielych Karpát v oblasti Veľkého Lopeníka, tiahne sa 18 km dlhá a 1 až 3 km široká Bošácka dolina, lemovaná z oboch strán lesnatými a pasienkovitými kopcami výbežkov Bielych Karpát. Preteká ňou potok Bošáčka.

Táto dolina tvorí mikroregión, ktorý je zaujímavý tak z hľadiska kultúrno-historického, ako aj národopisného a prírodovedeckého. Je preto lákavým miestom pre bádateľov i turistov.
Osídlenie tohto územia je postupne zdokumentované nálezmi z doby kamennej až po raný stredovek.

Mikroregión tvoria tieto obce a osady:

Haluzice

Zistiť viac

Trenčianske Bohuslavice

Zistiť viac

Zemianske Podhradie

s osadou Zbehová

Zistiť viac

Bošáca

s osadami Zabudišová a Rolincová

Zistiť viac


Nová Bošáca

s osadami Salaš,Kameničné, Španie, Bestinné,Valentová, Hubotec, Šance, Mravcové, Grúň, Janečková, U Ochodnických, Ukovec, Ondrášovec, Jastrabské, Predpoloma I, Predpoloma II, Hajdarové,

Zistiť viac